Психолог в Украине


Киселевская Светлана Владимировна - Записаться к психологу


  • Цена: Консультация онлайн — 500 за 60 минут
  • Номер телефона: +38 095 562—93—91
  • Адрес Киев
  • День рождения
  • Другие контакты +38 063 144—93—12
  • Владение языками: Русский, Украинский
  • Профессия: Психолог
О психологе - Киселевская Светлана Владимировна

76 Особенности оказания психологической помощи на текущий момент. Я — психолог, магістр, сертифікований психотерапевт за напрямком позитивна психотерапія (Вісбаденська Академія позитивної психотерапії, Німеччина), супервізор за напрямком «Психологічне консультування та психотерапія», дійсний член Української спілки психотерапевтів. Мета моєї роботи, як психолога — це допомога у здійсненні ваших конкретних намірів та досягнення вами бажаного результату / стану. Індивідуальні консультації та психотерапія допоможуть вам: — позбутися тривоги, страхів, панічних атак, неврозів; — повернути впевненість; — влаштувати особисте життя, знайти своє кохання; — налагодити стосунки в сім'ї — з партнером та/або дітьми; — вирішити проблеми з роботою / бізнесом. Сімейне консультування дозволить вам знайти компроміс та зберегти сім'ю. Наступні зустрічі з кожним із подружжя, допоможуть визначити кроки щодо зміни себе та/або партнера. Консультація батьків та діагностика дитини допоможе: — знайти коріння проблеми; — отримати рекомендації та змінити проблемну ситуацію. Психотерапія та арт-терапія (малювання, ігри, казки, ліпка, тощо) з дитиною дозволить їй: — перестати боятися; — стати впевненим і спокійним; — позбутися комп'ютерної залежності; — налагодити спілкування; — знайти мотивацію в навчанні. Чому клієнти довіряють мені вирішення своїх проблем? Тому що в роботі я дотримуюсь наступних принципів: 1. Чесність та лояльність — я не нав'язую психотерапію чи зайві консультації. Ви вибираєте самі, що вас цікавить: — разова консультація, яка дасть змогу отримати відповідь на запитання: «Що робити?» та покращить ваш стан; — короткочасна допомога (до 10 зустрічей), що дозволить вирішити більшість проблем; — або тривала психотерапія. Я встановлюю адекватні ціни, не підвищую їх навмисно та у разі тривалої роботи. Ви отримуєте якісну послугу зі зрозумилими термінами досягнення результату, планом роботи та кількістю необхідних для цього занять. 2. Анонімність та конфіденційність — ніхто не знає про те, що ви відвідуєте психолога. Інформація не виходить за межі кабінету. 3. Ваші права захищає етичний кодекс психолога. Та контролює етична комісія Української спілки психотерапевтів, дійсним членом якої я є. 4. Ваші юридичні права захищає закон «Про захист прав споживачів», відповідно до якого ви отримуєте чек з оплати. Та за бажанням, укладаєте договір на надання послуг. 5. На зустрічі опрацьовується ваша конкретна ситуація без формалізованих анкет, опитувальників та тестів. Як результат — рішення, яке підходить саме вам, без банальністей та загальних фраз. 6. На першій зустрічі ви отримуєте план вирішення вашої проблеми, відповіді на питання, що вас цікавлять. Та за бажанням — підказки вашого несвідомого. У результаті емоційний стан покращується, з'являється спокій та впевненість. У подальшому бажаний стан закріплюється та вирішується ваша проблема. 7. У роботі використовується 7 авторських методик на підставі 5-ти психотерапевтичних напрямків (позитивна психотерапія, психоаналіз, гештальт-терапія, КПТ, НЛП). Компетентність підтверджують: 1. Дипломи та сертифікати. Досвід роботи – 15 років. 2. Виступи на телебаченні в якості психолога-експерта та проведення майстер-класів. Відео дивіться тут: http:/siholog-dnepr.com.ua/video 3. Відгуки клієнтів, які отримали допомогу. Про це читайте на сайті: otzyvy 4. П'ять причин, чому клієнти обирають психолога Кіселевську Світлану - http:/siholog-dnepr.com.ua/about-me Додатково про себе — 3 вищі освіти (технічна, психологічна, юридична), 2 магістратури (педагогіка вищої школи, юрист), сертифікати з маркетингу, 28 дипломів та сертифікатів з психології (додаткове навчання). Бажаєте отримати багато корисної інформації? Підписуйтесь на мої сторінки: — Instagram @psiholog_kiselevskaia — YouTube svetkat68 Переклад на недержавну мову: Я — психолог, магистр, сертифицированный психотерапевт по направлению позитивная психотерапия (Висбаденская Академия позитивной психотерапии, Германия), супервизор по направлению «Психологическое консультирование и психотерапия», действительный член Украинского союза психотерапевтов. Цель моей работы, как психолога — это помощь в осуществлении вашей конкретной цели и достижении вами желаемого результата/состояния. Индивидуальные консультации и психотерапия помогут вам: — справиться с тревогой, страхами, паническими атаками, неврозами; — вернуть уверенность; — устроить личную жизнь, найти свою любовь; — наладить отношения в семье — с партнёром и/или детьми; — решить проблемы с работой/бизнесом. Семейное консультирование позволит прийти к компромиссу и сохранить семью. Дальнейшие встречи с каждым из супругов позволят определить шаги по изменению себя или/и партнера. Консультация родителей и диагностика ребенка поможет: — найти корни проблемы; — получить рекомендации и изменить проблемную ситуацию. Психотерапия и арт-терапия (рисование, игры, сказки, лепка и т.д.) с ребёнком даст ему возможность: — перестать бояться; — стать уверенным и спокойным; — избавиться от компьютерной зависимости; — наладить общение; — найти мотивацию в учебе. Почему клиенты доверяют мне решение своих проблем? Потому что в работе я придерживаюсь следующих принципов: 1. Честность и лояльность — я не навязываю психотерапию или лишние консультации. Вы выбираете сами, что вас интересует: — разовая консультация, которая даст возможность получить ответ на вопрос: «Что делать?» и улучшит ваше состояние; — кратковременная помощь (до 10 встреч), что поможет в решении большинства проблем; — или длительная психотерапия. Я устанавливаю адекватные цены, не завышаю их намеренно и не поднимаю (в случае длительной работы). Вы получаете качественную услугу с точными сроками достижения результата, планом работы и количеством необходимых для этого сессий. 2. Анонимность и конфиденциальность – никто не знает о том, что вы посещаете психолога. Информация не выходит за пределы кабинета. 3. Ваши права защищает этический кодекс психолога. И контролирует этическая комиссия Украинского союза психотерапевтов, действительным членом которого я являюсь. 4. Ваши юридические права защищает закон «О защите прав потребителей», в соответствии с которым вы получаете чек при оплате. И по желанию, заключаете договор на оказание услуг. 5. На встрече разбирается ваша конкретная ситуация — без формализованных анкет, опросников и тестов. Как результат — решение, подходящее именно вам, без банальностей и общих фраз. 6. На первой встрече вы получаете план решения вашей проблемы, ответы на интересующие вас вопросы. И по желанию — подсказки вашего бессознательного. В результате эмоциональное состояние улучшается, появляется спокойствие и уверенность. В дальнейшей работе желаемое состояние закрепляется и решается ваша проблема. 7. В работе используется 7 авторских методик на основании 5 психотерапевтических направлений (в которых я проходила обучение — позитивная психотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, КПТ, НЛП). Компетентность подтверждают: 1. Дипломы и сертификаты. Опыт работы — 14 лет. 2. Выступления на телевидении в качестве психолога-эксперта и проведение мастер-классов. Видео смотрите здесь: http:/siholog-dnepr.com.ua/video 3. Отзывы клиентов, которые получили помощь и остались довольны. Об этом читайте на сайте: otzyvy 4. Пять причин, почему клиенты выбирают психолога Киселевскую Светлану — http:/siholog-dnepr.com.ua/about-me Дополнительно о себе — 3 высших образования (техническое, психологическое, юридическое), 2 магистратуры (педагогика высшей школы, юрист), сертификаты по маркетингу, 28 дипломов и сертификатов по психологии (дополнительное обучение). Хотите получить много полезной информации? Подписывайтесь на мои страницы: — Instagram @psiholog_kiselevskaia — YouTube svetkat68 Смотрите видео. 1. Чем могу быть полезна я - психолог Киселевская Светлана? 2. Что ожидает на первой консультации. 3. Что такое хороший психолог? Как разобраться?


Образование - Киселевская Светлана Владимировна
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, психологДипломы и другие награды - Киселевская Светлана Владимировна
Недавно смотрели

(0) отзывы о психологе Киселевская Светлана Владимировна
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчивЛучшие психологи в Киеве / Лечение депрессии в Киеве / Лечение невротических расстройств в Киеве / Помощь психолога при одиночестве в Киеве / Сложные отношения в паре в Киеве / Сложные отношения в семье в Киеве / Сложные отношения с детьми и подростками в Киеве / Лечение эмоциональных нарушений в Киеве / Лечение психосоматических расстройств в Киеве / Лечение неврозов в Киеве / Лечение панических атак в Киеве / Лечение навязчивых мыслей в Киеве / Лечение фобий в Киеве / Лечение страхов в Киеве / Помощь психолога при заниженной самооценке в Киеве / Помощь психолога с самореализацией в Киеве / Помощь психолога с достижением целей в Киеве / Краткосрочная помощь в сложных вопросах в Киеве / Психотерапия бессоницы в Киеве / Помощь при тревоге о здоровье ипохондрии в Киеве / Вегетативная соматоформная дисфункция в Киеве / Целостный подход к человеку и его здоровью в Киеве / Лечение нервных тиков в Киеве / Лечение мутизма в Киеве / Работа с пищевыми расстройствами в Киеве / Помощь психолога при зажатости в Киеве / Помощь психолога при закомплексованности в Киеве / Помощь при отсутствии чувства счастья в Киеве / Отсутствие удовлетворенности жизнью в Киеве / Помощь психолога при подавленности в Киеве / Помощь психолога при личностных проблемах в Киеве / Лечение посттравматических расстройств в Киеве / Помощь психолога при семейных конфликтах в Киеве / Помощь психолога с женственностью в Киеве / Помощь психолога при Проф. выгорании в Киеве / Помощь психолога при потере близких в Киеве / Психотерапия детей и подростков в Киеве / Помощь психолога с неуверенностью в себе в Киеве / Помощь с трудностями в принятии решения в Киеве / Помощь психолога при любовной зависимости в Киеве / Помощь психолога с чувством вины в Киеве / Помощь психолога при обиде в Киеве / Помощь психолога при гневе в Киеве / Помощь психолога при раздражении в Киеве / Проблемы в общении с важными людьми в Киеве / Стресс и проблемы на работе в Киеве / Помощь при сексуальных проблемах в Киеве / Помощь при одиночестве и поиск партнера в Киеве / Лечение алкогольной зависимости в Киеве / Лечение игровой зависимости в Киеве / Помощь при физическом насилии в Киеве / Помощь с сексуальным насилием в Киеве

Полезные статьи о психологии